UI vs. UX dizajn: U čemu je razlika?

I.S. 22 .8. 2022.

Čitajući na temu web dizajna i izrade web stranica zasigurno ste se susreli s terminima UI/UX dizajn. Što ovi termini znače, koje su razlike među njima i na koji način se preklapaju, pročitajte u nastavku.

UI (engl. user interface - korisničko sučelje) se odnosi na vizualne elemente pomoću kojih se ostvaruje interakcija korisnika i elektroničkog uređaja (zasloni, ikone, dugmad i sl.).

S druge strane, UX (engl. user experience - korisničko iskustvo) obuhvaća cjelokupnu interakciju s proizvodom uključujući osjećaj koji iz te interakcije proizlazi.

Stvaranje kvalitetnog proizvoda (izrada web-stranice, aplikacije i sl.) podrazumijeva dobar i UI i UX dizajn. Primjerice, vaša web stranica može izgledati izvrsno, no ukoliko nema intuitivnu navigaciju ili se sporo učitava, korisničko iskustvo neće biti toliko dobro. Također, na stranici može biti postavljen kvalitetan sadržaj, no ako je organiziran nepregledno i nelogično ili pak stranica izgleda zastarjelo, korisnik se na njoj vjerojatno neće dulje zadržati.

Zadaci UI dizajnera

Kreiranje vizualno atraktivnih sučelja od velike je važnosti budući da UI višestruko utječe na UX. Naime, prema tzv. aesthetic-usability efektu, estetski privlačna sučelja smatraju se ujedno i upotrebljivijima od strane krajnjih korisnika koji su skloni vjerovati da proizvod koji izgleda bolje ujedno i funkcionira bolje iako on možda nije toliko efikasan ni svrsishodan.

Drugim riječima, korisnici su tolerantniji na funkcionalne manjkavosti proizvoda ukoliko im je isti vizualno privlačan.

UI dizajner nastoji web stranicu ili aplikaciju učiniti vizualno atraktivnom, konzistentnom i jednostavnom za navigaciju te njegovi zadaci uključuju:

• raspored elemenata (sadržaja) na stranici (engl. layout) - određivanje broja kolona, pozicije tražilice, izbornika itd.

• odabir palete boja i fontova

• oblikovanje interaktivnih elemenata - dugmadi, izbornika, kontakt obrazaca i sl.

• suradnju s web programerima pri implementaciji dizajnerskog rješenja u konačni proizvod

Zadaci UX dizajnera

UX dizajner se fokusira na iskustvo korisnika te mu je cilj izraditi funkcionalan i pristupačan proizvod koji je jednostavan, intuitivan i ugodan za korištenje. Uobičajeni zadaci UX dizajnera obuhvaćaju:• određivanje ciljanih korisnika/kupaca i kreiranje idealne korisničke persone (engl. user persona) radi identifikacije ciljeva, potreba i ponašanja korisnika

• stvaranje mape korisničkog putovanja (engl. user journey map) koja prikazuje cjelokupnu putanju korisnika od dolaska na web stranicu/aplikaciju do posljednje interakcije s njom. Mapa korisničkog putovanja omogućava sagledavanje cjelokupnog iskustva interakcije s proizvodom iz perspektive korisnika i detektiranje eventualnih problema i prepreka. Uključuje kontekst, emocije i osobnu vezu korisnika s proizvodom ili brendom nadilazeći okvire korisničke interakcije i obuhvaćajući iskustvo koje korisnik ima ne samo s proizvodom već s cijelim sustavom koji podržava taj proizvod (oglašavanjem, prodajom, korisničkom podrškom i sl.).

• kreiranje toka korisnika (eng. user flow) koji u formi dijagrama toka prikazuje akcije i odluke korisnika web stranice/aplikacije pri navigaciji

• izgradnja tzv. wireframea (nacrta buduće web stranice odnosno pojednostavljenog neinteraktivnog prikaza njene strukture i funkcionalnosti) i prototipa stranice

image wireframe

Primjer wireframea za stranicu proizvoda.
Izvor: https://moqups.com/templates/wireframes-mockups/ecommerce-wireframe/• testiranje proizvoda od strane korisnika kako bi se potvrdile odluke dizajnera i identificirali problemi. Podaci se od korisnika prikupljaju različitim metodama i alatima (anketama, intervjuima, metodom fokus grupe i sl.)

• suradnja sa svim sudionicima u projektu (naručiteljima, UI dizajnerima, web programerima)

Zaključak

UX se odnosi na cjelokupno iskustvo koje korisnik ima s proizvodom, dok se UI fokusira na grafički dizajn odnosno vizualnu komponentu korisničkog sučelja. UI višestruko utječe na UX - prema tzv. aesthetic-usability efektu, vizualno atraktivna sučelja smatraju se upotrebljivijima od strane krajnjih korisnika pa je kvalitetno oblikovanje od iznimne važnosti. No, dobar UI neće biti dovoljan ukoliko je web stranica nelogično strukturirana i nefunkcionalna stoga se dizajn korisničkog sučelja (UI) i dizajn korisničkog iskustva (UX) moraju nadopunjavati s ciljem stvaranja uspjelog konačnog proizvoda.Reference

https://www.coursera.org/articles/ui-vs-ux-design https://xd.adobe.com/ideas/process/ui-design/ https://www.nngroup.com/articles/aesthetic-usability-effect/ https://www.uxdesigninstitute.com/blog/ux-vs-ui-design/

Komentari